Get Adobe Flash player

โครงสร้างบุคลากร

ภาพกิจกรรมกลุ่มส่งเสริม

ภาพกิจกรรมกลุ่มส่งเสริม

 

http://web.sesao33.net/020/images/3.gif

โครงการฝึกอบอบรม B.T.C.ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

   

 

 
http://web.sesao33.net/020/images/4.gif

ประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556"""ส้วมสุขสันต์""

 

 

http://web.sesao33.net/020/images/anigif2.gif

โครงการอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556

 

http://web.sesao33.net/020/images/5.gif

นาย ศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

http://web.sesao33.net/020/images/atc.gif

รวมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบอบรม A.T.C. รุ่นที่ 95/2556 ระหว่างวันที่  3 - 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์

http://web.sesao33.net/020/images/2.gif

นาย จำลอง ผู้สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 เป็นประธานร่วมอวยพรให้แก่นักเรียนที่เดินทางเข้าร่วม"ค่ายโครงการส่งเริม และพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตฯ และ วิทย์ฯ ค่ายที่ 3 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2556 ม.สุรนารี-เชียงใหม่

http://web.sesao33.net/020/images/3.gif

โครงการฝึกอบอบรม B.T.C.ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

http://web.sesao33.net/020/images/4.gif

ประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556"""ส้วมสุขสันต์""

http://web.sesao33.net/020/images/anigif2.gif

โครงการอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556

 
 

 11

 
2
alt 13
alt 14
alt

19

alt

21

1.gif วัน ที่ 7 มิ.ย. 2555 คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ โดยสำนักติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ซึ่งประกอบด้วย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ดร.กาญจนาภรณ์ อิ่มใจจิตต์ และดร. เกศรี วิวัฒนปัฐพี ได้มาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของ สพม.33 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.33 อ่านต่อ
20.gif ภาพบรรยากาศการสอบ โครงการ๑อำเภอ๑ทุน รุ่น๓ รอบ ๒ วันที่ ๓ มิถุนายน ๕๕
33.gif นายไพศาล วุทฒินายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ. สพม.๓๓ มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัยไฟไหม้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
a.gif จังหวัดสุรินทร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบซึ่ง สพม.๓๓ ได้ให้โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร,ศรีปทุมพิยาคม,ขนาดมอญพิทยาคม,วีรวัฒน์โยธิน, พนาสนวิทยา,สังขะ,จอมพระประชาสรรค์,ศรีสุขวิทยา,บุแกรงวิทยา,ท่าตูมประชาเส ริมวิทย์ ตานีวิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยอาชีว ศึกษาสุรินทร์
b.gif โรงเรียน มัธยมศรีสำเภาลูนได้รับการคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศ ในปี ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
c.gif จังหวัด สุรินทร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดTO BE NUMBER 1 ต้นแบบ ระดับภาคและเข้ารักษามาตรฐานต้นแบบระดับประเทศในปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเก็บคะแนนรอบแรก ๕๐ คะแนน ประเภทจังหวัดTO BE NUMBER 1 ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมวิทยาอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
d.gif บรรยากาศ การสอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนที่มีอัตรการแข่งขันสูงในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์)
e.gif ตรววจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
f.gif บรรยากาศโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
g.gif บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านเด็กทุนเด็กทุนเฉลิมราชฯ
h.gif สภาเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด สพม.๓๓ สุรินทร์ประจำปีการศึกษา ๒๕